Bảo hiểm liên kết đơn vị: Tổng quan

Bảo hiểm liên kết đơn vị là một sản phẩm lạ lẫm với nhiều người. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một vài vấn đề tổng quan trong bài viết này.

Bảo hiểm liên kết đơn vị: Tổng quan

Định nghĩa bảo hiểm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị là một hình thức bảo hiểm đầu tư. Được cấp phép triển khai năm 2007, đây không phải sản phẩm bảo hiểm nhân thọ quá mới mẻ trên thị trường Việt Nam. Công ty bảo hiểm phải tạo lập các quỹ đầu tư từ nguồn phí bảo hiểm và phát hành các đơn vị quỹ cho người mua bảo hiểm.

Đặc trưng của sản phẩm liên kết đơn vị

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm bảo hiểm này là sự chủ động trong hoạt động đầu tư. Người mua bảo hiểm được quyền lựa chọn chiến lược đầu tư thông qua việc mua các đơn vị quỹ khác nhau, qua đó quyết định số tiền có thể nhận về. Nếu người mua muốn số tiền hoàn về an toàn, họ sẽ lựa chọn đơn vị quỹ đầu tư vào trái phiếu. Ngược lại, nếu ưa thích sự mạo hiểm, người mua có thể chọn đơn vị quỹ đầu tư chủ yếu vào cố phiếu.

Thực tế triển khai sản phẩm

Việc thiết lập, quản lý các đơn vị quỹ đòi hỏi nguồn lực lớn, trình độ quản lý cao. Vì vậy, hiện nay chưa có nhiều công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
Prudential đi đầu trong triển khai sản phẩm bảo hiểm đầu tư này tại Việt Nam. Năm 2008, Prudential ký kết với East Spring để uỷ thác quản lý 6 Quỹ liên kết đơn vị của mình.

Manulife trong cùng năm 2008 giới thiệu 3 quỹ: Cân bằng, Phát Triển, Tăng Trưởng  đến năm 2017, Công ty đã ra mắt thêm 3 quỹ, thêm sự lựa chọn cho khách hàng của mình.

Dai-ichi cũng sớm triển khai sản phẩm liên kết đơn vị. Tính đến 2019, Công ty thiết lập 5 quỹ liên kết, thể hiện năng lực không thua kém so với hai ông lớn trong ngành.

Các công ty khác, Generali, AIA Sunlife, với số lượng quỹ ít hơn cũng đang triển khai sản phẩm dòng liên kết đơn vị, mang giá trị gia tăng cho khách hàng của mình.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị mang đến cho người mua bảo hiểm giá trị gia tăng trong việc hoạch định kế hoạch tài chính. Chính vì lẽ đó, ngày càng nhiều công ty nỗ lực nâng cao năng lực để triển khai hiểu quả sản phẩm phục vụ khách hàng.

4 thoughts on “Bảo hiểm liên kết đơn vị: Tổng quan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *