Tìm hiểu các kênh phân phối bảo hiểm

Muốn tham gia các sản phẩm bảo hiểm, chúng ta sẽ cần tìm đúng địa chỉ cung cấp. Khác với hàng hoá thông thường, bảo hiểm được phân phối qua các kênh trung gian, môi giới.

Nguyên tắc phân phối sản phẩm bảo hiểm

Môi giới là thuật ngữ khá phổ biến trong cuộc sống. Chúng ta có thể đâu đó bắt gặp cụm từ này, đặc biệt trong các lĩnh vực:

  • Bất động sản, nhà đất
  • Chứng khoán, đầu tư tài chính
  • Môi giới việc làm

Môi giới đóng vai trò chuyên gia trong giao dịch mua bán. Chính vì lẽ đó chúng ta không nghe thấy “môi giới rau”. Có lẽ là chưa có.

Các kênh phân phối bảo hiểm

Các sản phẩm bảo hiểm khá phức tạp với phần đông khách hàng. Vì vậy, việc phân phối các sản phẩm này phải thông qua một bên trung gian là các đại lý. Các đại lý, với hiểu biết chuyên sâu, sẽ giúp các khách hàng xây dựng được kế hoạch tài chính phù hợp.

Xem thêm:

>> Bảo hiểm liên kết đơn vị: Tổng quan

>> Bảo hiểm liên kết chung: Tổng quan

Các kênh phân phối bảo hiểm chính thức

Kênh đại lý cá nhân

Các công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng đại lý với các cá nhân để phân phối các sản phẩm. Các cá nhân này phải thoả mãn các điều kiện quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm. (Điều 86, Luật kinh doanh bảo hiểm). Tại Việt Nam, các công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ các đại lý cá nhân trong:

  • Đào tạo, thi lấy chứng chỉ hành nghề
  • Các khoá đào tạo chuyên sâu về sản phẩm
  • Nghiệp vụ tư vấn, bán hàng
  • Phát triển nhân sự.

Kênh đại lý tổ chức

Bên cạnh đại lý cá nhân, công ty bảo hiểm nhân thọ cũng có thể ký kết hợp đồng hợp tác với các công ty môi giới bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm quy định điều kiện để doanh nghiệp hoạt động môi giới bảo hiểm. Lĩnh vực chủ yếu các công ty môi giới hoạt động bao gồm:

  • Bảo hiểm sức khoẻ
  • Bảo hiểm tài sản

Kênh ngân hàng – Bancassurance

Một hình thức phân phối nữa là thông qua thoả thuận hợp tác giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm. Theo đó, các công ty bảo hiểm có thể tận dụng hệ thống hạ tầng, tiếp cận danh mục khách hàng của ngân hàng để cung cấp các sản phẩm của mình. Các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn như Prudential, Manulife đang tăng cường hoạt động bán hàng qua kênh ngân hàng. Trong khi đó, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ lại gặp nhiều khó khăn với việc tiếp cận kênh này.

Kết luận

Bảo hiểm là sẩn phẩm tài chính phức tạp, do đó việc hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia trung gian là không thể thiếu. Ba kênh phân phối trên đây là cách thức để chúng ta có thể tiếp cận được sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu.

One thought on “Tìm hiểu các kênh phân phối bảo hiểm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *