Bảo hiểm truyền thống? Bảo hiểm đầu tư?

Bảo hiểm truyền thống là gì? Bảo hiểm đầu tư là gì? Đã bao giờ bạn nghe thấy những khái niệm này và tự hỏi chúng là gì chưa? Bài viết này sẽ giúp các bạn có được những hiểu biết cơ bản về hai khái niệm này.

Bảo hiểm truyền thống

BHNT truyền thống không phải là một khái niệm chính thức. Truyền thống là một thói quen hình thành trong quá khứ, được thừa nhận rộng rãi và duy trì đến hiện tại. Theo nghĩa đó, BHNT truyền thống là loại hình bảo hiểm phổ biến trong thời gian đầu ở Việt Nam. Đó là các sản phẩm mà sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng mà không xảy ra sự kiện bảo hiểm, người tham gia sẽ nhận được một số tiền cố định và có thể kèm theo lãi.

Bảo hiểm truyền thống là gì 2

Bản chất BHNT truyền thống

Về bản chất, hợp đồng bảo hiểm loại hình truyền thống xác lập một quan hệ kinh tế. Trong đó, khách hàng cho công ty bảo hiểm vay một số tiền nhất định. Đổi lại, công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Kết thúc thời hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận lại số tiền cố định tương ứng gốc và lãi.

Bảo hiểm đầu tư

Khái niệm thứ hai mà chúng ta thường gặp là “Bảo hiểm đầu tư”. Đây là loại hình đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Có hai dòng sản phẩm của BHNT đầu tư: Đầu tư liên kết chung và Đầu tư liên kết đơn vị. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng dòng sản phẩm trong các bài viết tiếp theo.

Bảo hiểm truyền thống là gì 1

Bản chất BHNT đầu tư

Khác với BHNT truyền thống, loại hình này xác lập một quan hệ hợp tác đầu tư. Trong đó, khách hàng uỷ thác vốn của mình cho công ty bảo hiểm với mục đích đầu tư. Sau khi khấu trừ các loại phí bảo hiểm, số tiền còn lại sẽ được Công ty bảo hiểm đưa vào kênh đầu tư của mình. Công ty bảo hiểm giữ vai trò người quản lý khoản đầu tư của khách hàng. Do đó, số tiền người tham gia bảo hiểm nhận về sẽ phụ thuộc vào tình hình đầu tư của công ty bảo hiểm.

So sánh hai loại hình bảo hiểm

Ưu điểm của loại hình truyền thống là sự đảm bảo. Người tham gia bảo hiểm chắc chắn sẽ nhận được số tiền cố định vào thời điểm xác định nếu như không xảy ra các sự kiện rủi ro. Số tiền này không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Ưu điểm của loại hình đầu tư đến từ sự tín nhiệm. Khách hàng tin tưởng và uỷ thác vốn của mình cho công ty bảo hiểm. Đáp lại sự tin tưởng đó, công ty bảo lãnh cho khách trên mức tham gia cao hơn so với loại hình truyền thống.

Ngoài ra, vì số tiền uỷ thác thuộc sở hữu của khách hàng nên khách hàng hoàn toàn có quyền sử dụng số tiền từ tài khoản đầu tư của mình. Khách hàng có thể dùng số tiền từ tài khoản đầu tư của mình để đóng phí bảo hiểm. Do đó, khách hàng có thêm sự linh hoạt trong kế hoạch tài chính của mình.

Cả hai loại hình bảo hiểm đều có những ưu điểm, nhược điểm của mình. Khách hàng sẽ căn cứ vào những đặc điểm đó để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

 

2 thoughts on “Bảo hiểm truyền thống? Bảo hiểm đầu tư?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *