Bảo hiểm liên kết đơn vị: những thắc mắc thường gặp


Đi sâu vào sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, chúng ta thường gặp phải rất nhiều vấn đề phức tạp. Hãy cùng điểm qua một vài câu hỏi để hiểu rõ thêm về sản phẩm này.

Bảo hiểm liên kết đơn vị: những thắc mắc thường gặp

Quỹ đầu tư là gì?

Quỹ đầu tư là nơi tập trung vốn của nhiều người, thực hiện mua sắm các tài sản tài chính: cổ phiếu, trái phiếu, .v.v, với mục tiêu gia tăng sự giàu có cho những người góp vốn. Trong sản phẩm bảo hiểm liên kết, Quỹ được hình thành từ phí của người mua bảo hiểm.

Đơn vị quỹ là gì?

Đơn vị quỹ của một quỹ là phần chia nhỏ giá trị tài sản của quỹ đó. Những người sở hữu đơn vị quỹ sẽ sở hữu gián tiếp tài sản tài chính của quỹ tuy nhiên không có quyền tác động đến chính sách hoạt động của quỹ. Các quyết định đầu tư được uỷ thác cho một công ty quản lý quỹ.

Sự linh hoạt của bảo hiểm liên kết đơn vị là gì?

Sự linh hoạt đến từ việc người mua bảo hiểm có thể lựa chọn, thay đổi quỹ đầu tư bằng việc mua hoặc bán các đơn vị quỹ. Bên cạnh đó, các công ty bào hiểm xây dựng cùng lúc nhiều quỹ đầu tư với các cách thức đầu tư khác nhau và mua sắm các tài sản tài chính với tỉ lệ khác nhau. Người mua có thể chủ động lựa chọn các quỹ phù hợp với khẩu vị đầu tư của mình trong từng giai đoạn.

Có cần kiến thức đầu tư để tham gia?

Người mua không nhất thiết phải là chuyên gia, hoặc có kiến thức tài chính sâu rộng. Trên thực tế, người tham gia sản phẩm phần lớn là người không chuyên về đầu tư. Họ uỷ thác hoạt động đầu tư của mình cho công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, nắm được kiến thức cơ bản sẽ giúp cho người mua:

– Nhận thức được bản chất của sản phẩm

– Hiểu được sự dao động của giá trị tài sản là tất yếu.

– Tránh được cảm xúc tiêu cực khi nhận được kết quả không như mong muốn.

Phí bảo hiểm liên kết đơn vị có gì khác?

Ngoài khoản phí rủi ro trong các hợp đồng bảo hiểm, người mua còn phải thanh toán các loại phí khác:

– Phí từ việc uỷ thác đầu tư,

– Hay phí quản lý tài sản đầu tư…

Các loại phí này thường được tính theo tỉ lệ % giá trị tài sản đầu tư hoặc số tiền uỷ thác từng lần.

Trên đây là một vài vấn đề chuyên sâu hơn cho những người quan tâm tìm hiểu đến sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.