Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã dần trở nên phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu một cách đầy đủ về khái niệm này. Bài viết giúp chúng ta hiểu những thành tố cơ bản của khái niệm và các hình thức BHNT phổ biến hiện nay.

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là gì
Bảo hiểm với ý nghĩa cơ bản nhất là bảo vệ khỏi những vấn đề nguy hiểm. Trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm là bảo vệ thu nhập của cá nhân và lợi nhuận của doanh nghiệp khi các biến cố rủi ro xảy ra.

Nhân thọ là gì?

Theo từ điển Hán Việt, “Nhân” là con người; “Thọ” là tuổi nhưng còn một nghĩa hiếm gặp hơn là “chuẩn bị sử dụng lúc qua đời”.

Khái niệm bảo hiểm nhân thọ

Từ việc làm rõ hai khái niệm cơ bản trên, chúng ta có thể định nghĩa BHNT là bảo vệ tài chính cá nhân khi các rủi ro liên quan đến sinh mạng của con người xảy đến. Ta cần xác lập rằng: BHNT là bảo vệ tài chính chứ không phải là bảo vệ sức khỏe hay tính mạng.

Ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng đã khẳng định giá trị đối với cuộc sống tài chính qua lịch sử của mình.
Đối với người tham gia, đó là sự đảm bảo về thu nhập và mức sống của cá nhân, hộ gia đình trước những tổn thất về sinh mạng. Khoản bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra sẽ giúp những thành viên trong gia đình lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Đối với Công ty bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp thông qua phí cung cấp dịch vụ.
Với thị trường tài chính, hoạt động bảo hiểm là một kênh tích tụ vốn bên cạnh tiền gửi tiết kiệm và phát hành chứng khoán.

Các hình thức bảo hiểm nhân thọ

Có rất nhiều cách phân loại BHNT do đó trong phạm vi bài viết, chúng ta chỉ tìm hiểu những hình thức bảo hiểm phổ biến tại Việt Nam hiện nay.
– Bảo hiểm tử kỳ: bảo hiểm chi trả khi người được bảo hiểm tử vong trước một thời hạn xác định. Đa phần các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang đặc điểm này.
– Bảo hiểm hỗn hợp: là kết hợp tử kỳ và sinh kỳ, trong đó bảo hiểm sinh kỳ là hình thức chi trả quyền lợi khi người đc bảo hiểm sống đến một thời hạn xác định
– Bảo hiểm trọn đời: bảo hiểm chi trả cho sự kiện bảo hiểm trong toàn bộ tuổi đời của người được bảo hiểm. Yếu tố này gặp nhiều trong các sản phẩm truyền thống, kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm của các công ty.

Bảo hiểm nhân thọ là một công cụ tài chính mang yếu tố phòng vệ cho thu nhập và mức sinh hoạt của cá nhân và gia đình trước các rủi ro bất ngờ. Các hình thức bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài chính của khách hàng cá nhân.

2 thoughts on “Bảo hiểm nhân thọ là gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *