Tài chính cá nhân và vị trí của bảo hiểm

Tài chính cá nhân là một bộ phận của hoạt động tài chính. Với tư cách là một công cụ tài chính, bảo hiểm có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động tài chính cá nhân.

>Xem thêm:  Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Tài chính cá nhân
Tài chính là gì?

Tài chính là quá trình phân phối các quỹ tiền. Sau sản xuất và tiêu thụ, các quỹ tiền sẽ được phân chia cho các mục đích. Mục đích đó có thể là trong ngắn hạn hoặc dài hạn, đầu tư hoặc chi phí.

Tài chính cá nhân

Ở quy mô cá nhân, tài chính liên quan đến việc phân chia thu nhập hình thành từ lao động sản xuất kinh doanh sang các quỹ. Các quỹ có thể kể đến như:

  • Quỹ chi tiêu sinh hoạt tái tạo sức lao động ( theo ngày, tuần, tháng, năm)
  • Quỹ mua sắm tài sản ( đồ đạc, phương tiện, nhà …)
  • Dự phòng cho các sự kiện bất ngờ, không thường xuyên
  • Quỹ Đầu tư ( học vấn, tài chính)
  • Quỹ Hưu trí chăm sóc sức khoẻ khi về già…

Kế hoạch tài chính cá nhân

Kế hoạch tài chính là xây dựng mục tiêu về quy mô và thời gian tích luỹ cho các quỹ. Sau khi xác định các mục tiêu trong cuộc sống, bước tiếp theo là gắn các mục tiêu đó với mục tiêu tài chính.

“Tôi sẽ du lịch Thái Lan vào năm sau”   ~ Quỹ cân bằng cuộc sống 15-20 triệu trong 01 năm

Với những sự kiện gần, việc xây dựng mục tiêu tài chính khá dễ dàng. Nhưng với những mục tiêu dài hơn thì lại không đơn giản. Ví dụ:

“Tôi sẽ cho các con học Đại học Ngoại thương”

hay

“Khi về hưu, tôi sẽ cùng chồng đi du lịch Châu Âu”

Mặc dù ta biết học phí hiện nay là 25 triệu/kỳ, tour du lịch Châu Âu ~ 60 triệu/người, nhưng lại không thể biết trong 15, 20 hay 30 năm tới số tiền đó là gì, những yếu tố nào sẽ làm chệch hướng chúng ta trong hành trình tạo lập quỹ đó.

Vị trí của bảo hiểm trong tài chính cá nhân

Những yếu tố làm chệch hướng hành trình tài chính của chúng ta theo cách bất lợi được gọi là rủi ro. Có nhiều biện pháp giúp chúng ta quản trị được rủi ro và một trong số đó là bảo hiểm. Bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro cho bên thứ ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *