Làm thế nào để “mua” bảo hiểm? Cách thức tiếp cận

Khách hàng quan tâm thường không biết cách để tiếp cận sản phẩm bảo hiểm. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi qua quy trình chuẩn của việc xây dựng một kế hoạch bảo hiểm.

>>> Xem thêm: Bảo hiểm truyền thống? Bảo hiểm đầu tư?

Phân tích nhu cầu

Làm thế nào để “mua” bảo hiểm? Cách thức tiếp cận

Sản phẩm bảo hiểm mang đến những giá trị vô hình. Do đó, việc phân tích nhu cầu sẽ giúp khách hàng nhận thức rõ ràng hơn những giá trị đó. Việc phân tích nhu cầu bao gồm:

  • Đánh giá điều kiện tài chính: thu nhập, chi tiêu
  • Xác lập các mục tiêu tài chính dài hạn
  • Định hình các rủi ro ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính

Thiết kế giải pháp

Thông qua bước phân tích nhu cầu, các tư vấn viên chia sẻ các quan tâm của khách hàng. Từ nhận thức đó, họ sẽ xây dựng các kế hoạch bảo hiểm, điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

Thẩm định và đề xuất của Công ty bảo hiểm

Sau khi khách hàng thông qua kế hoạch bảo hiểm, phía công ty mới thực sự vào cuộc. Công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu kê khai từ phía khách hàng tình hình sức khoẻ và tài chính. Sau đó, bộ phận thẩm định của công ty có trách nhiệm đánh giá hồ sơ khách hàng và đưa ra đề xuất bằng văn bản. Đó có thể là

  • Chấp nhận toàn bộ kế hoạch bảo hiểm
  • Chấp nhận một phần kế hoạch bảo hiểm
  • Tăng phí bảo hiểm
  • Hoãn cấp hợp đồng, theo dõi trong thời gian xác định
  • Từ chối cấp hợp đồng

Phản hồi của khách hàng

Sau khi nhận được đề xuất từ phía công ty, khách hàng có thể có các phản hồi tương ứng

Nếu hợp đồng bị từ chối hoặc hoãn cấp, khách hàng phải chấp nhận quyết định đó từ phía công ty. Trong trường hợp có sai xót, nhầm lẫn trong quá trình kê khai thông tin, khách hàng có thể bổ sung, điều chỉnh thông tin và yêu cầu công ty xem xét lại.

Với đề xuất tăng phí hoặc chấp nhận từng phần, khách hàng có quyền từ chối hoặc chấp nhận thực hiện. Phản hồi của khách hàng sau đó sẽ được gửi lại phía công ty để làm căn cứ hợp đồng.

Đối với đề xuất chấp nhận toàn phần kế hoạch bảo hiểm, thông thường khách hàng không cần phải phản hồi. Phải nói thêm là khách hàng sau khi được cấp hợp đồng, có toàn quyền quyết định dừng hợp đồng sau 21 ngày và hoàn lại tiền. Điều này được quy định trong luật và chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu trong các bài viết sau.

Giao kết hợp đồng.

Sau khi nhận được phản hồi của khách hàng chấp thuận đối với những đề xuất của mình ( trừ các đề nghị từ chối), công ty bảo hiểm sẽ hoàn thiện bộ hợp đồng, xác lập quyền lợi và nghĩa vụ các bên.

Kết luận

Các bước tiếp cận bảo hiểm đều có ý nghĩa quan trọng. Nắm bắt và hiểu quy trình, khách hàng sẽ chủ động hơn trong việc tham gia bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *