Có bảo hiểm y tế có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Nhiều người băn khoăn có bảo hiểm y tế (BHYT) có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần đi vào bản chất của hai sản phẩm. Khi nắm rõ được điều này, lựa chọn không còn là vấn đề nữa

Có bảo hiểm y tế có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế bản chất là bảo hiểm phi nhân thọ. Nhắc tới BHYT tại Việt Nam, chúng ta nghĩ ngay đến hai loại bảo hiểm. Thứ nhất là BHYT Nhà nước được quy định trong Luật Bảo hiểm y tế. Thứ hai là BHYT tư nhân được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm.

>>> Xem thêm: Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Ý nghĩa của bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch tài chính ngắn hạn. Tham gia BHYT, các cá nhân sẽ được hỗ trợ thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Đặc biệt, BHYT của Nhà nước có ý nghĩa rất to lớn trong việc đảm bảo toàn dân có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Đây là một thành tố quan trọng trong chính sách xã hội của nước ta.

Bảo hiểm nhân thọ, với cách hiểu là một sản phẩm, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ các mục tiêu tài chính dài hạn. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là bệ đỡ cho tài chính cá nhân và gia đình trước các biến có bất ngờ, ảnh hưởng đến sinh mạng.

Và câu trả lời dễ dàng

So sánh hai hoạt động bảo hiểm này, chúng ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Một sản phẩm là giải pháp ngắn hạn, trong khi một sản phẩm đảm bảo mục tiêu dài hạn. Đối tượng bảo vệ của hai sản phẩm cũng khác nhau. Một sản phẩm hỗ trợ các chi phí y tế, sản phẩm còn lại là các khoản bù đắp tài chính cho những rủi ro bất ngờ liên quan đến sinh mạng. Từ sự khác nhau đó, ta có thể nhận định rằng hai loại sản phẩm này là sự bổ sung cho nhau trong kế hoạch tài chính cá nhân và gia đình.

Nhận thức được bản chất của các khái niệm về bảo hiểm giúp chúng ta trong lập kế hoach tài chính gia đình. Hơn nữa, chúng ta nhận thức được sự cần thiết của cả hai loại hình bảo hiểm để có sự bảo vệ toàn diện.

One thought on “Có bảo hiểm y tế có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *