Vấn đề cần quan tâm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Vấn đề quan trọng mà chúng ta cần quan tâm đến khi cầm trên tay hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình là gì? Khi mà các thông tin về quyền lợi của sản phẩm được cung cấp một cách ồ ạt, chúng ta cần lấy lại thăng bằng thông qua việc tìm hiểu về các vấn đề then chốt đằng sau những lợi ích đó.

Vấn đề cần quan tâm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Điều khoản loại trừ ( ĐKLT): vấn đề gai góc trong hợp đồng

Khách hàng sau khi tiềm hiểu kĩ lưỡng ĐKLT sẽ nhận thức được “sự chật chội trong các giời hạn” của quyền lợi bảo hiểm. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp khách hàng tránh cảm xúc tiêu cực từ việc đặt kỳ vọng quá cao. Sự chuẩn hóa khiến ĐKLT không còn có ý nghĩa nhiều trong việc so sánh sản phẩm bảo hiểm giữa các công ty. Việc một công ty bảo hiểm giảm số lượng ĐKLT cũng đồng nghĩa với việc tăng phí bảo hiểm.

Vấn đề bệnh lý nghiêm trọng 

Trong thực tế, những tư vấn viên tới gặp khách hàng với những khái niệm chung chung như: bênh trọng, ung thư, bỏng, .v.v. Tuy nhiên, việc thẩm định thanh toán cho khách hàng phức tạp hơn rất nhiều. Ung thư gì? Kích thước khối u? Biểu mô hay di căn? .v.v. Việc dành thời gian đọc các định nghĩa này, do đó, mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức chính xác hơn các quyền lợi bảo hiểm.

Các loại phí bảo hiểm nhân thọ

Đây chính là khoản phí mà khách hàng thanh toán cho công ty bảo hiểm, chứ không phải toàn bộ số tiền mà ta uỷ thác. Dịch vụ công ty bảo hiểm cung cấp là dịch vụ bảo lãnh bồi thường và thu phí trên mức bảo lãnh đó. Khoản chênh lệch sẽ được công ty bảo hiểm tích luỹ và luân chuyển trên thị trường vốn tạo ra lợi tức để phân phối lại một phần cho khách hàng

Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Đây chính là mức bảo lãnh của công ty đối với các sự kiện không mong muốn của khách hàng. Mặc dù bị giới hạn bởi những điều khoản chặt chẽ, mức bồi thường thực sự có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tài chính. Bằng việc uỷ thác một phần rủi ro cho bên thứ ba, tài chính của khách hàng được cân bằng và bảo đảm hơn.

Bằng việc tập trung vào các vấn đề then chốt, chúng ta sẽ có cái nhìn chân thực, rõ ràng hơn về lợi ích khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Qua đó, chúng ta nhận thức đầy đủ và chính xác về giá trị của bảo hiểm nhân thọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *