Thủ tục làm thẻ tín dụng sacombank – Thẻ nội địa Sacombank Family

Thủ tục làm thẻ tín dụng Sacombank Family

Thủ tục làm thẻ tín dụng Sacombank Family đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Vay nợ đơn giản hơn, thanh toán cho các giao dịch nội địa theo tài khoản đăng ký

Thẻ tín dụng Sacombank Family là thẻ nội địa không thanh toán quốc tế được.

Bản chất được coi như một hình thức tín dụng nội địa do Sacombank phát hành

Tham khảo các đơn vị phát hành thẻ tín dụng khác

I.Điều kiện 

  • Là Chủ doanh nghiệp/Chủ hộ kinh doanh cá thể:
  • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú/tạm trú trên địa bàn hoạt động của Sacombank

– Thâm niên công tác: liên tục từ 06 tháng trở lên tại một đơn vị (không bao gồm thời gian thử việc)

– Ký hợp đồng lao động chính thức có thời gian hiệu lực tối thiểu 1 năm

– Thu nhập ổn định: tối thiểu 3 triệu VND/tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại các thành phố trực thuộc Trung Ương)

  • Là CBCNV có:

– Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ít nhất 02 năm

– Thu nhập tối thiểu 3 triệu VND/tháng (tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sinh sống tại các thành phố trực thuộc Trung Ương)

II. Thủ tục làm thẻ tín dụng sacombank

1.Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng 

2.Giấy tờ chứng minh cá nhân: Bản sao CMND (2 mặt)/Bản sao Hộ chiếu

3.Giấy tờ chứng minh địa chỉ:

– Bản sao Hộ khẩu.

Trường hợp địa chỉ ở hiện tại khác với địa chỉ thường trú (địa chỉ trên hộ khẩu), vui lòng bổ sung thêm bản sao của một trong những giấy tờ sau:

– Xác nhận tạm trú

– Sổ tạm trú

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Hoá đơn tiền điện, nước  tại địa chỉ ở hiện tại

4.Giấy tờ chứng minh thu nhập:

4.1 Đối với CBCNV: cung cấp một trong những bộ chứng từ sau:

– Bản sao Hợp đồng Lao động – Bản chính sao kê lương 3 tháng gần nhất – Quyết định bổ nhiệm (nếu có) – Bản sao Thẻ bảo hiểm y tế

– Bản chính Giấy xác nhận chức vụ, thu nhập và thâm niên công tác – Bản sao Thẻ bảo hiểm y tế

– Xác nhận của thủ trưởng cơ quan vào Giấy đề nghị cấp thẻ – Bản sao Thẻ bảo hiểm y tế

4.2 Đối với Chủ doanh nghiệp/Chủ hộ kinh doanh cá thể:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Bản sao Tờ khai thuế VAT 6 tháng gần nhất (có xác nhận của Cơ quan thuế)

– Bản sao Báo cáo tài chính năm gần nhất (có xác nhận của Cơ quan thuế, chủ hộ kinh doanh cá thể không cần bổ sung giấy tờ này)

One thought on “Thủ tục làm thẻ tín dụng sacombank – Thẻ nội địa Sacombank Family”

Leave a Reply

Your email address will not be published.