Thủ tục làm thẻ tín dụng VPBank

Thủ tục làm thẻ tín dụng VPBank

Thủ tục làm thẻ tín dụng VPBank được phân chia cho 2 nhóm đối tượng chính, bao gồm: Người nước ngoài và người Việt Nam. Điều kiện tuổi tác của cá nhân mở thẻ bị rào cao hơn so với của Vietcombank là 22 tuổi

Phần chứng mình thu nhập thì lại đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với nhóm các ngân hàng khác

Như là Vietcombank, Vietinbank, TPBank….

Mức thu nhập cho phép thấp nhất là 4.500.000 VNĐ

Thủ tục làm thẻ tín dụng VPBank

Thẻ tín dụng VPBank StepUP Thẻ tín dụng VPLady Thẻ tín dụng Mastercard MC2 Thẻ tín dụng Mastercard Platinum
Điều kiện: Điều kiện: Điều kiện: Điều kiện:
 • Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam từ đủ 22 tuổi đến đủ 60 tuổi tới thời điểm nộp hồ sơ
 • Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam từ đủ 22 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam từ đủ 22 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam từ đủ 22 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Khách hàng phát hành thẻ tín dụng có thu nhập hàng tháng tối thiểu từ 7.000.000 VND
 • Khách hàng phát hành thẻ tín dụng có thu nhập hàng tháng tối thiểu từ 7.000.000 VND
 • Khách hàng phát hành thẻ tín dụng có thu nhập hàng tháng tối thiểu từ 4.500.000 VND
 • Khách hàng phát hành thẻ tín dụng có thu nhập hàng tháng tối thiểu từ 15.000.000 VND
Hồ sơ thủ tục: Hồ sơ thủ tục: Hồ sơ thủ tục: Hồ sơ thủ tục:
 • Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng (Theo mẫu của VPBank)
 • Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng
 • Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng (Theo mẫu của VPBank)
 • Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng (Theo mẫu của VPBank)
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực (xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực ( xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực (xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực ( xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao Hộ khẩu thường trú/ KT3 (xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao Hộ khẩu thường trú/ KT3 ( xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao Hộ khẩu thường trú/ KT3 (xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao Hộ khẩu thường trú/ KT3 ( xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Hóa đơn điện/ nước/ internet/ truyền hình cáp của 1 tháng gần nhất
 • Hóa đơn điện/ nước/ internet/ truyền hình cáp của 1 tháng gần nhất
 • Hóa đơn điện/ nước/ internet/ truyền hình cáp của 1 tháng gần nhất
 • Hóa đơn điện/ nước/ internet/ truyền hình cáp của 1 tháng gần nhất
 • Bản sao Hợp đồng lao động (xuất trình được bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao Hợp đồng lao động ( xuất trình được bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao Hợp đồng lao động (xuất trình được bản chính để đối chiếu)
 • Bản sao Hợp đồng lao động ( xuất trình bản chính để đối chiếu)
 • Sao kê tài khoản lương 03 tháng gần nhất
 • Sao kê tài khoản lương 03 tháng gần nhất
 • Sao kê tài khoản lương 03 tháng gần nhất
 • Sao kê tài khoản lương trong 03 tháng gần nhất
Tài liệu, biểu mẫu Tài liệu, biểu mẫu Tài liệu, biểu mẫu Tài liệu, biểu mẫu

8 thoughts on “Thủ tục làm thẻ tín dụng VPBank”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *