Các gói bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Các gói bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, được chia thành: Đầu Tư, tích lũy, Bảo vệ, Hưu Trí, liên kết với ngân hàng.

Dù chia nhiều gói sản phẩm nhỏ: gần 30 gói nhưng chỉ xoay quanh 3 hình thức

 • Bảo hiểm thuần
 • Bảo hiểm + tiết kiệm (Tích lũy)
 • Bảo  hiểm + Tích lũy + Đầu Tư

1. Phân loại các gói bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Với nhóm đầu tư, chia thành:

 • Dài hạn và trung hạn nói chung cho tất cả mọi người
 • Sản phẩm dành cho ba mẹ (Quỹ để con an tâm đi học dù ba mẹ có chuyện gì xảy ra)
 • Sản phẩm dành chung cho các thành viên trong gia đình

Nhóm tích lũy:

 • Bảo hiểm cho người trụ cột (Người làm ra thu nhập chính trong gia đình
 • Sản phẩm học hành, bảo hiểm trực tiếp bằng tên con

gói bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Nhóm bảo vệ (Các vấn đề liên quan đến sức khỏe)

 • Bảo hiểm về chăm sóc sức khỏe chung
 • Bảo hiểm nằm viện cho người điều trị nội trú
 • Gói dành cho tai nạn thương tật vĩnh viễn 1 phần/Tử vong hoặc thương tật toàn bộ
 • Gói bảo hiểm miễn đóng phí: Duy trì đóng phí tiếp tục cho các gói bảo hiểm khi rủi ro xảy ra

Nhóm hưu trí

Nhóm tổng thể cho Doanh nghiệp

Các sản phẩm bảo hiểm thuần sẽ đi kèm các gói bảo hiểm chính trong mục đầu tư, bảo vệ, hưu trí, tích lũy

2. Các bạn sẽ thắc mắc

Tại sao trong quỹ Đầu tư có sản phẩm cho An tâm đi học, trong phần tích lũy cũng có?

 • Trong nhóm đầu tư, sản phẩm an tâm đi học, đối tượng hợp đồng là cha mẹ. Đối tượng thụ hưởng là con cái đi học theo từng giai đoạn. Mục đích là dù cha mẹ có vấn đề gì, thì con vẫn có ngân sách đi học
 • Trong nhóm tích lũy, sản phẩm An sinh giáo dục: Đối tượng hợp đồng và người thụ hưởng đều là con. Bảo hiểm chỉ chi trả khi có rủi ro xảy ra với con

Bảo hiểm bảo việt có tốt không?

Bảo Việt đang có thị phần lớn nhất về Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Tốt hay không theo đánh giá tùy người

Nhưng Bảo Việt là đơn vị nhà nước => Uy tín, có nhà nước đảm bảo, đã hoạt động lâu năm

Quy mô không nhỏ, lượng khách hàng nhiều => Chăm sóc KH không tốt như các hãng nước ngoài

Các gói bảo hiểm Bảo Việt quá nhiều

Nhiều quá thì bạn sẽ loạn, tốt nhất khi bạn có nhu cầu, hãy nói rõ cho người tư vấn

Bản thân bạn cần nắm được mình muốn gì. Người khác mới giúp bạn được

Xem thêm: Mua bảo hiểm nhân thọ: Nên hay Không nên?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *